HOME nicopsyart.com เป็นเว็บที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับเพลงที่น่าฟัง นำเนื้อหาเกี่ยวกับเพลงต่างๆทำให้รู้ความหมายในเพลงว่าเพลงจะสื่อสารอะไรให้เราฟัง เช่น เพลงป๊อบ R&B หรือจะเป็น เพลง ร๊อค แจ๊ส ซึ่งจะแยกหมวกหมู่ให้ชัดเจนสามารถมองเห็นได้ง่ายและเลือกดูเนื้อหาดูได้ง่าย เพื่อให้รู้คนได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงในเพลง เป็นต้น

99 - HOME
HOME