เพลงR&B nicopsyart.com เป็นแนวเพลงที่ได้รับความนิยม ผสมผสานระหว่างเพลงแนว แจ๊สและบลูส์ มีที่มาก่อน ร็อก แอนด์โรลล์ ได้รับอิทธิพลมาจากเพลงแนวแจ๊ส,จัมพ์บลูส์ และ แบล็กกอสเปล มีนักดนตรีแจ๊สหลายคนที่บันทึกเสียงทั้งเพลงแจ๊ส และ ริทึมแอนด์บลูส์ และโดยส่วนมาก นักดนตรีในสตูดิโอที่ทำ เพลงอาร์แอนด์บี จะเป็นนักดนตรีแจ๊ส

24 - เพลงR&B
เพลงR&B