เพลงแจ๊ส(jazz) nicopsyart.com เป็นเพลงที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนของการใช้ตัวโน๊ต มีทำนองที่หวานนุ่มละมุนละไมจุดเด่นของจังหวะเพลงแจ๊สอยู่ที่จังหวะสวิง และการลัดจังหวะ ซึ่งเพลงแจ๊สออกมาเป็นรูปแบบเพลงบรรเลง มากกว่าคนร้องและเพลงแจ๊สหลักจะเน้นเล่นแบบสดสดคิดสดสดแล้วเล่นด้วย

6 1 - เพลงแจ๊ส(jazz)
เพลงแจ๊ส(jazz)