เพลงร๊อค(rock) nicopsyart.com  คือเพลงที่มีท่วงทำนองที่รุนแรงเร้าใจ โดยมีจุดเด่นที่การใช้เสียงแตก Overdrive หรือ Distortion ของกีต้าร์โดยมีเครื่องดนตรีหลักก็คือ กีต้าร์ เบส กลองชุด และเน้นการแสดงสด Live เป็นหลักโดยรพระเอกของเพลงแนวนี้มักจะเป็นกีต้าร์ซะส่วนใหญ่

144 - เพลงร๊อค(rock)
เพลงร๊อค(rock)